Utredningar och utvärderingar

Evolute kan anlitas för både mindre och mer omfattande utredningar och utvärderingar. Det kan röra sig om att utreda eller utvärdera hur en organisation fungerar ur ett barnrättsperspektiv eller hur någon av verksamhetens delar konkret arbetar med barnrättsfrågor. En utredning eller utvärdering innehåller ofta rekommendationer eller i vissa fall - en handlingsplan. Läs mer om hur Evolute kan vara ett stöd i att ta fram handlingsplaner för er verksamhet under "Handlingsplaner" till vänster i menyn.

 

© 2012 Evolute AB : Salagatan 16 A : 753 30 Uppsala : Tel: 070-226 04 14 : info@evolute.se