Rättighetsbaserad programmering

Det finns många saker att tänka på vid projektdesign. Ju förr vi är medvetna om nyckelfrågorna, desto mer sannolikt att vårt arbete fyller sitt syfte. För att projektdesign skall kunna sägas vara rättighetsbaserad är det viktigt att säkerställa målgruppsinflytande. I arbete som rör barn är det en alldeles särskild utmaning. En gedigen riskanalys och tydliga, uppföljningsbara mål är också viktiga hörnstenar i varje projekt och program. 

Program- och projektdesign kan handla både om att utveckla innehållet i det verksamheten har som syfte att leverera - men också om att de organisatoriska förutsättningarna kan behöva stärkas. Den gemensamma grunden är rättigheter och arbete med värderingar. Därför kan Evolute även erbjuda organisationsutvecklingsstöd som hjälper er verksamhet att leva, efterleva och leverera rättighetsbaserat.
© 2012 Evolute AB : Salagatan 16 A : 753 30 Uppsala : Tel: 070-226 04 14 : info@evolute.se