Om Evolute

Evolute är ett konsultföretag med fokus på implementering och uppföljning av mänskliga rättigheter - i Sverige och internationellt. Det är den praktiska tillämpningen som står i fokus, men hela verksamheten vilar på en stadig teoretisk och omvärldsanalytisk grund.

Jag som driver Evolute heter Monika Lundin. Det är mig ni kontaktar när ni har behov av att stärka eller utvärdera rättighetsperspektivet i er verksamhet. Jag lägger särskild omsorg vid att utveckla en uppdragsbeskrivning där vi tydligt benar ut de förväntningar vi har på vårt samarbete.  

Jag är utbildad statsvetare med en pol mag-utbildning från Uppsala Universitet i bagaget och mer än 10 års erfarenhet av arbete med utvecklingsfrågor. Mina erfarenheter sträcker sig från rättighetsbaserat arbete i stabila demokratier, nya demokratier, auktoritära stater och stater i konflikt (eller post-konflikt). Mitt förhållningssätt till rättighetsbaserad programmering innefattar alltid ett integrerat genusperspektiv. 

Jag är även utbildad facilitator inom LFA (Logical Framework Approach).

Välkomna med er förfrågan! Jag ser fram emot att ta del av era idéer, erfarenheter och utmaningar. 

 

 

© 2012 Evolute AB : Salagatan 16 A : 753 30 Uppsala : Tel: 070-226 04 14 : info@evolute.se