MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER - i Sverige och världen.

Rättighetsbaserad programmering Organisationsutveckling

Evolute erbjuder stöd kring projektdesign och organisationsutveckling. Din verksamhet får hjälp med att upprätthålla höga ambitioner, utan att för den skull tumma på relevansen i förhållande till kontexten. 

Läs mer om hur Evolute kan vara ett stöd i utformningen av rättighetsbaserad verksamhet.

Utredningar och utvärderingar

Erfarenhet och metodik i samspel med visioner och ständig utveckling är nyckelingredienser i alla Evolutes utredningar och utvärderingar. 

Läs mer om hur Evolute kan identifiera, analysera och sammanställa slutsatser som stöd i ert lärande. 

Referensuppdrag

Evolute har som enda konsult, eller som medlem i ett större team, utfört flera uppdrag inom rättighetsbaserad design och utvärdering.

Här hittar ni ett urval av tidigare uppdrag.

© 2012 Evolute AB : Salagatan 16 A : 753 30 Uppsala : Tel: 070-226 04 14 : info@evolute.se